Registrácia

O konferencii

 

Čo sú priority zástupcov slovenských miest a obcí, a aké služby skutočne potrebujú obyvatelia, a akú úlohu v tom zohrávajú moderné technológie? To sa dozviete na ďalšom ročníku populárnej odbornej konferencie DATALAN Digitálne mesto, ktorá patrí k najväčším celoslovenským podujatiam venovaným aktuálnym témam samospráv.

Jednoduchšia práca úradu – Angažovaní a spokojní obyvatelia – Moderná samospráva

Hostí čakajú desiatky nápadov a množstvo inšpirácie, ako využiť moderné nástroje pri svojej každodennej práci a zefektívniť tak fungovanie úradu a zvýšiť spokojnosť svojich obyvateľov. Od praktických výziev informatizácie miest a obcí, cez infraštruktúrne nástroje až po vízie Smart cities a nové výzvy EÚ – to všetko bude tvoriť obsah podujatia, na ktorom sa aj tento rok stretnú zástupcovia miest a obcí s kompetentnými ľuďmi z verejných inštitúcií a s technologickými odborníkmi.

Predchádzajúci ročník konferencie DATALAN Digitálne mesto priniesol okrem aktuálnych trendov a najnovších možností modernizácia aj zaujímavé príklady z praxe a bol tiež výbornou príležitosťou zoznámiť sa s najbližšími krokmi a plánmi v rámci informatizácie na Slovensku, a s konkrétnymi možnosťami financovania projektov. Hostia získali cenné informácie a skúsenosti – a rovnako tomu bude aj tento rok.

KLIKNITE – A PRIHLÁSTE SA ONLINE

Tešíme sa na stretnutie!

Pozrite si videoreportáž z ročníka 2017

Výsledky prieskumu v slovenskej samospráve – ročník 2017

 

Hlavné témy

 

INFORMATIZÁCIA MIEST A OBCÍ

• Prepojené, dostupné a fungujúce služby samospráv
• Vízia a ďalšie kroky projektu DCOM
• Elektronizácia a automatizácia interných procesov

INFRAŠTRUKTÚRA A BEZPEČNOSŤ DÁT

• Bezpečnosť dát a nové nariadenie GDPR
• Pripojenie a wifi riešenia / Wifi for EU
• Internet vecí pre užitočné dáta a lepšie služby obyvateľom

SLUŽBY DATALANU PRE EFEKTÍVNEJŠIU AGENDU ÚRADOV

• Novinky v systéme Digitálne mesto
• Korwin a jeho lepšie využitie v praxi
• Čo vás zaujíma - Digitálne zastupiteľstvo, Online zverejňovanie, Dane a poplatky

SMART CITIES

• Ako môže byť mesto či obec skutočne
• Deinštitucionalizácia prakticky
• Výzvy a priority - od dopravy k sociálnym službám

Partneri

Fotoreportáž - ročník 2017

 

Kontakt

 
  • Termín

    25.–26. september 2018
  • Miesto

    Wellness hotel Chopok - Jasná****, Demänovská Dolina 20, Liptovský Mikuláš
  • Kontakt