O konferencii

 

Naštartujte dobu digitálnu aj vo vašej samospráve!

Odborná konferencia DATALAN Digitálne mesto 2015 predstavuje netradičnú platformu, ktorej cieľom je predovšetkým predstaviť najnovšie technológie, využiteľné pri modernizácii miest a obcí, a inšpirovať zaujímavými nápadmi z praxe. Témou aktuálneho ročníka boli moderné služby samospráv, ktorých výsledkom bude na jednej strane efektívna práca na miestnych úradoch a na strane druhej spokojný občan.
 

Konferencia je výnimočná aj svojim dynamickým formátom - každý spíker má presne 7 minút na to, aby hostí zaujal svojimi znalosťami a odpovedal na interaktívne otázky publika. DATALAN Digitálne mesto 2015 je však nielen o informáciách, ale najmä o zdieľaní skúseností v diskusiách a osobných debatách medzi zástupcami slovenskej samosprávy a technologickými lídrami.

Kľúčové témy

 

Infraštruktúra pre mestá a obce

 • Externé zálohovanie dát. Zálohovanie pracovných staníc v cloude a možnosť obnovy dát až po úroveň jednot­livých súborov. Zálohovanie virtuálnej infraštruktúry.
 • Prechod infraštruktúry do cloudu – Digitálne mesto v cloude v Hurbanove a Kolárove.
 • Bezpečnosť dát a sietí. Fyzická bezpečnosť.

Zaujímavé cloudové služby

 • Jedna sieť pre kamerové systémy a krízový manažment. Aké sú trendy?
 • Informačné systémy v cloude – skúsenosti a nové možnosti.
 • Privátne cloudy.
 • Proaktívne tlačové služby.

Digitalnemesto.sk© – ukážky nových aplikácií a služieb

 • Digitálne zastupiteľstvo od A po Z. Príprava materiálov, hlasovanie, eVoting.
 • Prepis nahrávok zastupiteľstva pomocou technológie Prepis hlasu do textu.
 • Ako funguje Digitálne zastupiteľstvo v praxi? Prípadová štúdia.
 • Správa projektov mestského úradu.
 • Správa dokumentov a registratúry v cloude.

 

Informatizácia samospráv - čo nás čaká?

 • Dátové centrum obcí a miest – súčasný stav, ďalšie kroky, a výzvy. Priebeh migrácie aplikácií dát do DCOMu.
 • Nové programové obdobie. Plány DCOM II.
 • Možnosti financovania, ďalšie aktivity.
 • Námety z projektov elektronizácie VÚC a DCOM.

Spoločné obecné úrady

 • Nové možnosti outsourcingu služieb úradov.
 • Inšpirácia z praxe – ako fungujú prvé spoločné úrady na Slovensku, a ako by mohli fungovať v budúcnosti?
 • Ktoré agendy úradu by mohli byť zdieľané? Prenesené kompetencie v oblasti prevádzky, vzdelávania.
 • Infraštruktúra pre spoločné obecné úrady.

Stavebné konania

 • Plány elektronizácie a integrácie agendy stavebných konaní.
 • Aká je vízia jedného z najkomplexnejších projektov na Slovensku? Výsledky štúdie uskutočniteľnosti.
 • Nové možnosti pre samosprávy.
 • Požiadavky na legislatívu.

Program konferencie

 • Blok 1 / 10:30 – 11:45

  NAJNOVŠIE TECHNOLÓGIE V PRAXI

  Spíkri

  Ján Harman, ICT konzultant / DATALAN

  Lukáš Bordák / Cisco

  Peter Zvarík / EPSON

  Tomáš Procházka / HP

  Eduard Bartko / Microsoft

  Ján Böjtös / DATALAN

  • 1

   Najnovšie technológie v praxi

   10:30 – 11:45

   Infraštruktúra pre mestá a obce
   Externé zálohovanie dát a zálohovanie pracovných staníc v cloude.
   Zabezpečené, kryptované externé cloudové úložisko a možnosť obnovy až po úroveň jednotlivého súboru. Možnosti pre externé zálohovanie virtuálnej infraštruktúry do cloud prostredia, hybridné zálohovanie a rozšírenie na externé záložné centrum.
   Ján Harman, DATALAN

   Prezentácia Ján Harman, DATALAN

    

   Digitálne mesto v cloude
   Prechod infraštruktúry do cloudu – digitálne mesto v cloude v Hurbanove a Kolárove.
   Eduard Bartko, Microsoft

   Prezentácia Eduard Bartko, Microsoft

    

   Jedna sieť pre kamerové systémy a krízový manažment. Aké sú trendy?
   Kamerový systém, detekcia a kontrola, monitorovanie, vyhodnotenie a komunikácia
   Lukáš Bordák, Cisco

   Prezentácia Lukáš Bordák, Cisco

    

   Mobilita v prostredí miest a obcí
   Najnovšie modely a technologické vychytávky pre jednoduchšiu prácu z dielne HP.
   Tomáš Procházka, HP

   Prezentácia Tomáš Procházka, HP

    

   Máte pocit, že Vám niekto nepovolaný snorí v dátach?
   Bezpečnosť dát alebo monitorovanie prístupu k databázam.
   Zamestnanci, administrátori, externisti, vývojári, aplikácie, aplikačné servery na jednej strane a firemné citlivé dáta na strane druhej. Kto, kedy, ako k nim pristupuje a čo s nimi robí? Je čas mať veci pod kontrolou. Data security riešenie poskytuje holistický prístup na ochranu a monitorovanie Vašich dát proti nežiadanému úniku.
   Ján Böjtös, DATALAN

   Prezentácia Ján Böjtös, DATALAN

  • 2

   Obed

   11:45 – 13:00
   
 • Blok 2 / 13:00 – 14:00

  MODERNÝ APPSTORE – NOVÉ APLIKÁCIE PRE VÁS

  Spíkri

  Ľuboš Petrík, líder pre oblasť samosprávy / DATALAN

  Ingrid Gandiová, analytik / DATALAN

  Milan Rusko, vedúci Oddelenia analýzy a syntézy reči / Ústav Informatiky, Slovenská akadémia vied

  Jana Bednárová, Spišská Nová Ves

  Peter Skirka, nezávislý konzultant pre stavebné konanie

  • 3

   Digitalnemesto.sk – ukážky nových aplikácií a služieb

   13:00 - 14:00

   Appstore Digitalnemesto.sk©
   Novinky v aplikáciách a službách pre mestá a obce.
   Ľuboš Petrík, DATALAN

   Prezentácia Ľuboš Petrík, DATALAN

    

   Digitálne zastupiteľstvo od A po Z
   Príprava materiálov, hlasovanie, eVoting. Všetky materiály na jednom mieste, dostupné odkiaľkoľvek. Jednoduchá príprava, transparentné schvaľovanie podkladov a zdieľanie výsledkov rokovania.
   Ingrid Gandiová, DATALAN

   Prezentácia Ingrid Gandiová, DATALAN

    

   Prepis nahrávok zastupiteľstva do textu pomocou inteligentnej technológie Prepis hlasu
   Milan Rusko, Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied

   Prezentácia Milan Rusko, Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied

    

   Ako funguje Digitálne zastupiteľstvo v praxi?
   Skúsenosti s elektronickou agendou zastupiteľstva.
   Jela Bednárová, Spišská Nová Ves


   Správa projektov mestského úradu
   Šikovné riešenie pre prehľadnú správu projektov, sprievodnej dokumentácie a riadenie úloh.
   Ingrid Gandiová, DATALAN

   Prezentácia Ingrid Gandiová, DATALAN

    

   Digitálny stavebný úrad
   Ako môže fungovať elektronické stavebné konanie, a čo prinesie v praxi mestám, obciam a ich občanom?
   Peter Skirka, nezávislý konzultant pre stavebné konanie

   Prezentácia Peter Skirka, nezávislý konzultant pre stavebné konanie

  • 4

   Prestávka

   14:00 – 14:30
   
 • Blok 3 / 14:30 – 15:10

  INFORMATIZÁCIA SAMOSPRÁV - ČO NÁS ČAKÁ?

  Hostia diskusie

  Adrián Belánik, výkonný riaditeľ / Združenie DEUS

  Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov / Združenie DEUS

  Milan Ištván, výkonný riaditeľ / Partnerstvá pre prosperitu

  Ľuboš Petrík, člen predstavenstva / DATALAN

  • 5

   INFORMATIZÁCIA SAMOSPRÁV - ČO NÁS ČAKÁ?

   14:30 – 15:10

   Moderovaná diskusia 

   • Dátové centrum miest a obcí – súčasný stav, ďalšie kroky, a výzvy. Priebeh migrácie aplikácií dát do DCOMu.
   • Nové programové obdobie. Plány DCOM II
   • Možnosti financovania, ďalšie aktivity.
   • Námety z projektov elektronizácie VÚC a DCOM

    

   Prezentácia DEUS, Projekt DCOM

  • 6

   Prestávka

   15:10 – 15:30
   
 • Blok 4 / 15:30 – 16:10

  SPOLOČNÉ OBECNÉ ÚRADY

  Hostia diskusie

  Milan Muška, výkonný podpredseda / ZMOS

  Adrián Belánik, výkonný riaditeľ / Združenie DEUS

  Rudolf Horváth, vedúci oddelenia podpory zákazníkov / Združenie DEUS

  Ľubomír Lőrincz, starosta / Obec Santovka; podpredseda / ZMOS

  Pavol Ceľuch, starosta / Obec Sveržov

  Ľuboš Petrík, člen predstavenstva / DATALAN

  • 7

   SPOLOČNÉ OBECNÉ ÚRADY

   15:30 – 16:10

   Moderovaná diskusia 

   • Nové možnosti outsourcingu služieb úradov.
   • Inšpirácia z praxe – ako fungujú prvé spoločné úrady na Slovensku, a ako by mohli fungovať v budúcnosti?
   • Ktoré agendy úradu by mohli byť zdieľané? Prenesené kompetencie v oblasti prevádzky, vzdelávania.
   • Infraštruktúra pre spoločné obecné úrady. 

    

   Prezentácia Pavol Ceľuch, Obec Sveržov

  • 8

   Prestávka

   16:10 – 16:30
   
 • Blok 5 / 16:30 – 17:10

  STAVEBNÉ KONANIA

  Hostia diskusie

  Milan Muška, výkonný podpredseda / ZMOS

  Michal Petro, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

  Ľuboš Petrík, člen predstavenstva, DATALAN

  • 9

   STAVEBNÉ KONANIA

   16:30 – 17:10

   Moderovaná diskusia 

   • Plány elektronizácie a integrácie agendy stavebných konaní.
   • Aká je vízia jedného z najkomplexnejších projektov na Slovensku? Výsledky štúdie uskutočniteľnosti.
   • Nové možnosti pre samosprávy.
   • Požiadavky na legislatívu .

    

   Prezentácia MDVRR SR, Informačný systém výstavby

   
 • 17.15 – 17.45

  Tlačová konferencia

  Gabriel Šípoš, riaditeľ / Transparency International Slovensko

  • 10

   Kto získa cenu za otvorenosť?

   17.15 – 17.45

   Rebríček žúp na Slovensku
   Aktuálne hodnotenie transparentnosti služieb a hospodárenia vyšších územných celkov.
   Gabriel Šípoš, riaditeľ, Transparency International Slovensko

    

   Prezentácia TIS, Župy

  • 11

   Večera

   18:00
   

Spíkri

 • Ľuboš Petrík Člen predstavenstva zodpovedný za oblasť samosprávy / DATALAN
  Ľuboš Petrík Člen predstavenstva zodpovedný za oblasť samosprávy / DATALAN
 • Jan Böjtös Bezpečnostný manažér a vedúci oddelenia pre sales DATALAN
  Jan Böjtös Bezpečnostný manažér a vedúci oddelenia pre sales DATALAN
 • Milan Rusko vedúci Oddelenia Analýzy a syntézy reči / Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied
  Milan Rusko vedúci Oddelenia Analýzy a syntézy reči / Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied
 • Gabriel Šípoš riaditeľ / Transparency International Slovensko
  Gabriel Šípoš riaditeľ / Transparency International Slovensko
 • Ján Harman ICT konzultant / DATALAN
  Ján Harman ICT konzultant / DATALAN
 • Ingrid Gandiová analytik / DATALAN
  Ingrid Gandiová analytik / DATALAN
 • Peter Skirka nezávislý konzultant pre stavebné konanie
  Peter Skirka nezávislý konzultant pre stavebné konanie
 • Michal Petro Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  Michal Petro Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Adrián Belánik výkonný riaditeľ / Združenie DEUS
  Adrián Belánik výkonný riaditeľ / Združenie DEUS
 • Rudolf Horváth vedúci oddelenia podpory zákazníkov / Združenie DEUS
  Rudolf Horváth vedúci oddelenia podpory zákazníkov / Združenie DEUS
 • Milan Muška výkonný podpredseda / ZMOS
  Milan Muška výkonný podpredseda / ZMOS
 • Milan Ištván výkonný riaditeľ / Partnerstvá pre prosperitu
  Milan Ištván výkonný riaditeľ / Partnerstvá pre prosperitu
 • Lukáš Bordák Cisco
  Lukáš Bordák Cisco
 • Peter Zvarík EPSON
  Peter Zvarík EPSON
 • Tomáš Procházka HP
  Tomáš Procházka HP
 • Eduard Bartko Microsoft
  Eduard Bartko Microsoft

Partneri

Galéria

 

Kontakt

 
 • Termín

  20. - 21. október 2015
 • Miesto

  Wellness & Spa hotel Sitno****, Vyhne
 • Kontakt

  +421 2 50 25 77 77