O konferencii

 

Čo sú priority zástupcov slovenských miest a obcí, a aké služby skutočne potrebujú obyvatelia, a akú úlohu v tom zohrávajú moderné technológie? To a omnoho viac ste sa mohli dozvedieť na ďalšom ročníku populárnej odbornej konferencie DATALAN Digitálne mesto, ktorá patrí k najväčším celoslovenským podujatiam venovaným aktuálnym témam samospráv.

Jednoduchšia práca úradu – Angažovaní a spokojní obyvatelia – Moderná samospráva

Hostia sa mali možnosť inšpirovať množstvom nápadov, ako využiť moderné nástroje pri svojej každodennej práci a zefektívniť tak fungovanie úradu a zvýšiť spokojnosť svojich obyvateľov. Od praktických výziev informatizácie miest a obcí, cez infraštruktúrne nástroje až po vízie Smart cities a nové výzvy EÚ – to všetko tvoril obsah podujatia, na ktorom sa aj tento rok stretli zástupcovia miest a obcí s kompetentnými ľuďmi z verejných inštitúcií a s technologickými odborníkmi.

Predchádzajúci ročník konferencie DATALAN Digitálne mesto priniesol okrem aktuálnych trendov a najnovších možností modernizácia aj zaujímavé príklady z praxe a bol tiež výbornou príležitosťou zoznámiť sa s najbližšími krokmi a plánmi v rámci informatizácie na Slovensku, a s konkrétnymi možnosťami financovania projektov. Hostia získali cenné informácie a skúsenosti – a rovnako tomu bolo aj tento rok.


Ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa na ďalší úspešný ročník DATALAN Digitálne mesto!

Pozrite si videoreportáž


Odbornú konferenciu moderovala:
Andrea Vadkerti, Mag.Phil.

DATALAN DIGITÁLNE MESTO 2018: Výsledky prieskumu v slovenskej samospráve

Uznanie pre Milana Mušku za osobný prínos a mimoriadne úsilie

banner-spikri-2.jpg

Ako hodnotia účastníci konferenciu DATALAN Digitálne mesto 2018

 

Hlavné témy

 

MODERNÉ A DOSTUPNÉ TECHNOLÓGIE

Brodband – pokrytie celého Slovenska internetom
Security – dostupné security služby v každom zariadení
Wifi for EU, SK – postup pre získanie spoľahlivých riešení
Doplnkové služby úradu – šikovné a užitočné služby obrazu PC a logistického doručenia zariadení
Inteligentná tlač – environmentálna efektívna tlač bez starostí

ELEKTRONIZÁCIA VEREJNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A BUDÚCNOSŤ

• Posun v rozmachu elektronizácie samosprávy
Samosprávna stratégia do 2020
Aktuálny stav DCOM
Business model veľkých miest

SMART CITY I:
INICIATÍVY, PRÍLEŽITOSTI A FINANCOVANIE


Smartcity iniciatíva – znenie, príležitosti a príklady použitia
OPEN DATA iniciatíva – modelový príklad a zvýšenie transparentnosti
Modernizácia DTL produktov – moderné vylepšenia kľúčových produktov
Digitálne zastupiteľstvo – nástroj pre elektronizáciu úradov a poslancov
IOT parkovanie pre handicapovaných

SMART CITY II:
DOSTUPNÉ RIEŠENIA PRE MESTO


ZMOS – aktuálny stav v modernizácii miest a obcí
Benchmark samosprávy – porovnanie vybraných ukazovateľov úradov
IOT meranie vody a vzduchu ako rýchlo využiteľná služba pre mestá a regióny
Smart Home – ako úspešný príbeh napreduje v ďalšej etape
Cloudové služby dohľadu infraštruktúry sietí a zariadení
Security služby pre firewall a networking ako užitočné nástroje pri správe úradov

Program konferencie

 • BLOK I. (25.9.2018, 10:00 – 11:30)

  MODERNÉ A DOSTUPNÉ TECHNOLÓGIE

  • Aktuálne aktivity na podporu rozvoja broadbandu
  • Bezpečnosť HP koncových zariadení
  • Urobme to bez drôtov
  • PC či notebook pripravený k použitiu z fabriky priamo k Vám
  • Environmentálna efektívna tlač bez starostí
  • Nová generácia DATALAN produktov pre samosprávu

   

  DISKUSIA

  Ako sa napĺňa stratégia v rozširovaní broadbandu na Slovensku ? Kvalitný internet – základ moderných cloudových zdieľaných služieb na Slovensku.

  • 1

   Aktuálne aktivity na podporu rozvoja broadbandu

   Milan Ištván, PPP

   Prehľad pripravovaných národných a dopytových projektov podporujúcich rozvoj broadbandu na Slovensku. Súvisiace výzvy a problémy – ako môže samospráva podporiť prístup občanov a podnikov k lepšiemu internetu?

  • 2

   Bezpečnosť HP koncových zariadení

   Pavol Kollár, HP

   Koncové zariadenia sú najviac využívaným cieľom útokov na citlivé dáta užívateľov. Aké riešenia získava zákazník priamo pri kúpe zariadení od HP?

  • 3

   Urobme to bez drôtov

   Pavel Chovanec, HPE Aruba

   V dnešnom svete prahnúcom po nepretržitom spojení a všadeprítomnom prístupe k dátam sú pre užívateľov káble už len na obtiaž. Preto Vám dnes ukážeme, ako to urobíme bez drôtov.

  • 4

   PC či notebook pripravený k použitiu z fabriky priamo k Vám

   Milan Hluška, DELL

   Distribúcia notebookov a osobných počítačov z fabriky priamo na stôl užívateľa vrátane interného HIM čísla, predinštalovaného firemného image či prednastavenia BIOS-u.

  • 5

   Environmentálna efektívna tlač bez starostí

   Peter Zvarík, EPSON

   Atramentové – pigmentové business tlačové zariadenia ich využitie v praxi, spolu s ekologickým a ekonomickým dopadom pre samosprávy.

  • 6

   Nová generácia DATALAN produktov pre samosprávu

   Jozef Čepel, DATALAN / Peter Bauko, DATALAN

   Korwin NG pre samosprávu
   Predstavenie konceptu modernej a príťažlivej webovej aplikácie bežiacej v cloude pre mestské úrady a ich pracovníkov.
   Jozef Čepel, DATALAN

   Digitálne zastupiteľstvo NG pre samosprávu
   Predstavenie konceptu modernej a užitočnej webovej aplikácie bežiacej v cloude pre mestské úrady, poslancov a ich pracovníkov.
   Peter Bauko, DATALAN

    

    

  • 7

   DISKUSIA


   Ako sa napĺňa stratégia v rozširovaní broadbandu na Slovensku?

   Kvalitný internet – základ moderných cloudových zdieľaných služieb na Slovensku. Progres a zámery predstavia zástupcovia, ktorí s Vami budú diskutovať aj o konkrétnych možnostiach:

   • Milan Ištván, PPP
   • Roman Jedinák, DATALAN

   
 • BLOK II. (25.9.2018, 12:30 – 13:45)

  ELEKTRONIZÁCIA SAMOSPRÁVY

  • Posun v rozvoji elektronizácie samosprávy
  • DCOM napreduje a rastie
  • Centrálne úradné doručovanie

   

  DISKUSIA

  Ako sa napĺňa stratégia informatizácie miestnej a územnej samosprávy? Projekt DCOM sa rozširuje. Aké sú skúsenosti? Kde sú najväčšie riziká? Ako funguje „jedenkrát a dosť“ v praxi? Vyžaduje pripájanie nových miest špeciálny režim? Aké zmeny priniesla elektronizácia samospráve a občanom?

  • 8

   Posun v rozvoji elektronizácie samosprávy

   Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS

   Ako sa darí napĺňať schválenú stratégiu informatizácie miestnej územnej samosprávy a aké sú najbližšie výzvy.

  • 9

   DCOM napreduje a rastie

   Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS

   Aktuálny stav v DCOM-e po dvoch rokoch prevádzky, skúsenosti, vylepšenia a rozvoj IS.

   Nové výzvy a projekty DEUS-u:
   • Akým spôsobom sa rozširuje DCOM na obce a mestá – schválený projekt DCOM+
   • Riešenie elektronizácie pre veľké mestá
   • Nový projekt eParkovanie

    

  • 10

   Centrálne úradné doručovanie

   René Kubiš, riaditeľ úseku prevádzky a člen predstavenstva Slovenská pošta

   Zabezpečenie súčinnosti pri vytváraní a doručovaní listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov v zmysle § 31a Zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

  • 11

   DISKUSIA


   Ako sa napĺňa stratégia informatizácie miestnej a územnej samosprávy? Projekt DCOM sa rozširuje. Aké sú skúsenosti? Kde sú najväčšie riziká? Ako funguje „jedenkrát a dosť“ v praxi? Vyžaduje pripájanie nových miest špeciálny režim? Aké zmeny priniesla elektronizácia samospráve a občanom?

   Progres a zámery predstavia kľúčoví zástupcovia samosprávy, ktorí s Vami budú diskutovať aj o konkrétnych riešeniach:

   • Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS
   • Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS
   • Ľubomír Lőrincz, predseda komory obcí a podpredseda ZMOS
   • Roman Jedinák, obchodný riaditeľ pre samosprávu DATALAN

   
 • BLOK III. (25.9.2018, 14:15 – 15:30)

  SMART CITY I.: Iniciatívy, príležitosti a financovanie

  • Smart Slovensko v riadení mesta, obce a regiónu
  • Konkrétne opatrenia pre podporu Smart Cities na Slovensku
  • SMART politiky ako východiska pre samosprávy
  • eParkovanie pre ŤZP
  • OPEN DATA ako konkurenčná výhoda pre mesto
  • Deinštitucionalizácia prakticky (pokračovanie úspešného príbehu)

   

  • 12

   Smart Slovensko v riadení mesta, obce a regiónu

   Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácii, MH SR

   Predstavenie konkrétneho súboru opatrení, vytvárajúcich základ podpory podnikateľského prostredia zameraného na Smart Cities, spolu s praktickou formou podpory finančného mechanizmu pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách.

  • 13

   SMART politiky ako východiska pre samosprávy

   Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

   Agenda SMART je pomerne sirôtka čim ponuka východiska pre modernizáciu samospráv v rôznych oblastiach. Nemá len miesto vo volebných programoch, ale v každej samospráve, ktorá aktívne tvorí budúcnosť. + Benchmark samosprávy ako užitočný nástroj inšpirácie manažmentu úradov.

  • 14

   eParkovanie pre ŤZP

   Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS

   Predstavenie riešenia manažmentu inteligentného parkovania na parkovacích miestach vyhradených pre ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov Slovenska.

  • 15

   OPEN DATA ako konkurenčná výhoda pre mesto

   Miroslav Líška, DATALAN

   Realizácia novej výzvy pre kvalitnejšie dáta samospráv. Krok za krokom aké výhody prinesú pre mesto realizácia tejto výzvy smerom k presnosti, transparentnosti a rozšíreným možnostiam v príkladoch.

  • 16

   Deinštitucionalizácia prakticky (pokračovanie úspešného príbehu)

   Ľubomír Lőrincz, starosta Santovka

   Rozvinutie zámeru do projektu a jeho príprava na realizáciu Smart riešenia v slovenských podmienkach.

   
 • BLOK IV. (25.9.2018, 16:00 – 18:00)

  SMART CITY II.: Dostupné riešenia pre mestá

  • Predstavenie DATALAN cloudových služieb dostupných pre mestá
  • Internet vecí v meste – Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov mesta riešením parkovacej politiky a enviro monitoringu
  • Voda je život. Meranie čistoty vody v jazerách, potokoch a kanáloch.
  • Jednoduché riešenia pre chytrejšie mesto
  • WIFI FOR EU, SK – konštruktívna odpoveď na výzvu
  • Dá sa ľahko zvyknúť na lepšie singapurské podmienky?

   

  DISKUSIA

  Ako sa darí napĺňanie stratégie Smart Cities v miestnej územnej samospráve? Darí sa napĺňať očakáva v oblasti SC na Slovensku v samospráve? Čo môžu mestá a obce urobiť viac pre úspech v SC?

  • 17

   Predstavenie DATALAN cloudových služieb dostupných pre mestá

   Jan Böjtös, DATALAN; Vladimír Vrzák, Mestský úrad Nové Zámky / Jan Böjtös, DATALAN; Vladimír Vrzák, Mestský úrad Nové Zámky

   Nepretržite dostupné aplikácie i infraštruktúra sú už „dostupné“ aj pre samosprávu
   Stúpajúca náročnosť občanov na kvalitu a dostupnosť služieb mestského, obecného úradu na jednej strane a potreba nových zdrojov na zabezpečenie týchto služieb na strane druhej, vyžaduje nové a na zdroje nenáročné riešenia. Predstavenie konceptu zabezpečenia dostupnosti a správy infraštruktúry a to využitím moderných cloudových technológií a služieb spoločnosti IBM.
   Jan Böjtös, DATALAN; Vladimír Vrzák, Mestský úrad Nové Zámky

   Bezpečnostný „dáždnik“ pre samosprávu
   Ochrana osobných údajov, dát, ransomware, DDoS, phishing atď. to sú pojmy z oblasti IT bezpečnosti, ktoré už rezonujú aj v samospráve. Predstavenie a predvedenie jednoduchého a ľahko dostupného riešenia na zvýšenie IT bezpečnosti pre obce a mestá založené na platforme Cisco Umbrella.
   Jan Böjtös, DATALAN; Vladimír Vrzák, Mestský úrad Nové Zámky

  • 18

   Internet vecí v meste

   Martin Luknič, ORANGE

   Internet vecí v meste - Zvýšenie kvality životnej úrovne obyvateľov mesta riešením parkovacej politiky a enviro monitoringu

   Súčasná dopravná situácia si vyžaduje minimalizovanie „zbytočných" presunov áut v meste, toto nie je jediný benefit, ktorý "smart parking" riešenia prinášajú. Dopad zníženia zaťaženia dopravy ma vplyv aj na zníženie zaťaženia ovzdušia, ktoré je paralelne monitorovane METEO stanicami.

    

    

    

    

    

    

    

  • 19

   Voda je život. Meranie čistoty vody v jazerách, potokoch a kanáloch.

   Andrej Mošať, Myspectral.com

   Príprava „aktivistov budúcnosti“ na sledovanie čistoty vody v okolí bystrín, v blízkosti hospodárskych plôch, rybníkov zarastených sinicami, riasami a pod.

  • 20

   Jednoduché riešenia pre chytrejšie mesto

   Pavol Hronec, ICE Gateway

   Jednoduchá a bezpečná platforma pre širokú škálu služieb pre Vaše mesto, občanov a partnerov. Inteligentné verejné osvetlenie, ktoré poskytne služby a riešenia pre dopravu, odpad, bezpečnosť, obchod a marketing.

  • 21

   WIFI FOR EU, SK – konštruktívna odpoveď na výzvu

   Roman Jedinák, DATALAN

   Wifi rýchlo a spoľahlivo pre Vás a Vašich občanov. Predstavenie kompletného riešenia pre mestá a obce.

  • 22

   Dá sa ľahko zvyknúť na lepšie singapurské podmienky?

   Andrea Vadkerti, moderátorka podujatia

   Kam všade môže a prenikne Smart City problematika do bežného žviota obyvateľa v krajine, kde sa oblasti venujú podstatne dlhšie?

  • 23

   DISKUSIA


   Ako sa darí napĺňanie stratégie Smart Cities v miestnej územnej samospráve? Darí sa napĺňať očakáva v oblasti SC na Slovensku v samospráve? Čo môžu mestá a obce urobiť viac pre úspech v SC?

   Zámery predstavia kľúčoví zástupcovia Smart City, ktorí s Vami budú diskutovať aj o možnostiach pre konkrétne riešenia:

   • Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcia podnikateľského prostredia a inovácii, MH SR
   • Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS
   • Ľuboš Petrík, člen predstavenstva DATALAN

   

Spíkri

 • Miriam Letašiová generálna riaditeľka Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií MH SR
  Miriam Letašiová generálna riaditeľka Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií MH SR
 • Milan Muška výkonný podpredseda ZMOS
  Milan Muška výkonný podpredseda ZMOS
 • Ľubomír Lörincz podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí
  Ľubomír Lörincz podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí
 • Michal Kaliňák hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS
  Michal Kaliňák hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS
 • Adrián Belánik výkonný riaditeľ DEUS
  Adrián Belánik výkonný riaditeľ DEUS
 • Milan Ištván prezident PPP
  Milan Ištván prezident PPP
 • Roman Jedinák DATALAN
  Roman Jedinák DATALAN
 • Ľuboš Petrík DATALAN
  Ľuboš Petrík DATALAN
 • Jan Böjtös DATALAN
  Jan Böjtös DATALAN
 • Peter Bauko DATALAN
  Peter Bauko DATALAN
 • Jozef Čepel DATALAN
  Jozef Čepel DATALAN
 • Miroslav Líška DATALAN
  Miroslav Líška DATALAN
 • Michal Noga DATALAN
  Michal Noga DATALAN
 • René Kubiš Slovenská pošta
  René Kubiš Slovenská pošta
 • Vladimír Vrzák MÚ Nové Zámky
  Vladimír Vrzák MÚ Nové Zámky
 • Pavel Chovanec Hewlett Packard Enterprise
  Pavel Chovanec Hewlett Packard Enterprise
 • Peter Zvarík EPSON
  Peter Zvarík EPSON
 • Milan Hluška DELL
  Milan Hluška DELL
 • Martin Luknič Orange
  Martin Luknič Orange
 • Pavol Kollár HP
  Pavol Kollár HP
 • Pavol Hronec ICE Gateway
  Pavol Hronec ICE Gateway
 • Andrej Mošať MySpectral
  Andrej Mošať MySpectral

Partneri

Fotoreportáž - ročník 2018

 

 

Kontakt

 
 • Termín

  25.–26. september 2018
 • Miesto

  Wellness hotel Chopok - Jasná****, Demänovská Dolina 20, Liptovský Mikuláš
 • Kontakt